info@bep.am   (+374) 11528112

 Մոնիտորինգի համակարգ

 Գլխավոր /  Մոնիտորինգի համակարգ
ՄԱՍ 1. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ
ՄԱՍ II. Կադրերի հոսունություն
ՄԱՍ III. ԹԱՓՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԵՐ
ՄԱՍ IV. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ
ՄԱՍ V. ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ

Հարցմանը մասնակցել են 12 կազմակերպություն