info@bep.am   (+374) 11528112

 Նորություններ

 Գլխավոր / Նորություններ
2021/04/05

«ԴՊՐՈՑԸ ՈՐՊԵՍ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՎԱՅՐ»

Ծրագրի այս ուղղության հիմնական նպատակն է խթանել ՄԿՈւ հաստատությունների ուսանողների ու դպրոցների աշակերտների մոտ ձեռնարկատիրական և տեխնիկական մտածելակերպը, ինչպես նաև մասնագիտական կողմնորոշումը՝ տարբեր մասնագիտությունների նկատմամբ, մշակված համապատասխան միջոցառումների իրականացման միջոցով: 

Դրանց իրականացման համար ծրագրի կողմից մշակվել է համապատասխան գործողությունների ծրագիր՝ իր տարբեր և արդյունավետ միջոցառումներով:

Հատկանշական է, որ ծրագրի յուրաքանչյուր ուղղության միջոցառումները շաղկապված են միմյանց հետ և լրացնում են մեկը մյուսին՝ բարձրացնելով դրանց ազդեցության արդյունավետությունը:

 

Միջոցառումներն են.

Կազմակերպվել են հրուշակագործության վարպետաց դասեր աշակերտների և ծնողների համար։

Կազմակերպվել են վարսահարդարման վարպետաց դասեր աշակերտների և ծնողների համար։

Իրականացվել են մասնագիտական կողմնորոշման միջոցառումներ աշակերտների համար Երևանում և ՀՀ մարզերում։ 

Կազմակերպվել է ճանաչողական այց ոլորտային արտադրության ընկերություններ «Զրույց մասնագիտության մասին» միջոցառման շրջանակներում։

Կազմակերպվել է անիմացիոն ֆիլմերի մրցույթ ՄԿՈՒ հաստատությունների ուսանողների և հանրակրթական դպրոցների աշակերտների ներգրավմամբ՝ «Միջին մասնագիտական կրթության կարևորության իմ տեսակետը» թեմայով։

Մշակվել և իրագործվել է «Պատմամշակութային հուշարձանների քարտեզագրում» ծրագիր ՀՀ Վայոց Ձորի մարզում։ 

Կազմակերպվել է հայ և լեհ ուսանողների միջև փորձի փոխանակման միջոցառում Լեհաստանի Սկիերնևիցե քոլեջներից մեկում՝ «Խոհարարություն» և «Գյուղատնտեսություն» մասնագիտություններով: 

Կազմակերպվել է գործնական դասընթաց (մրցույթ) «Զբոսաշրջություն» մասնագիտությունն ուսամնասիրող ուսանողների համար՝ դուալ կրթական ծրագրի սկզբունքների կիրառմամբ։ 

Կազմակերպվել է տակառագործության դասընթաց ՀՀ Վայոց Ձորի մարզում գործող ընկերությունում՝ դուալ կրթական  սկզբունքների կիրառմամբ։

by: Bep 1
2021/03/29

ԾՐԱԳՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՀԱՋՈՂՎԱԾ ՓՈՐՁԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ /ՓՈԽԱՆԱԿՈՒՄ

Այս ուղղության նպատակն է. ներկայացնել Ծրագրի շրջանակներում կատարված աշխատանքների արդյունքներն ու ձեռքբերումները՝ տարածելով Հայաստանում տվյալ ծրագրի իրագործման արդյունքում քաղած դասերն ու հաջողված փորձը բոլոր շահագրգիռ կողմերի և շահեկիցների, ինչպես նաև գործընկեր երկրների հետ։

  • Կազմակերպվել են տեղական և միջազգային կոնֆերանսներ՝ ծրագրի շրջանակներում կատարված աշխատանքերի արդյունքների և հաջողված փորձի ներկայացման նպատակով։
  • Ներդրվել է (multiply) Հայաստանում «Աշակերտական/ուսանողական ընկերություն» կրթական մոդելը՝ գերմանական հաջողված փորձի հիման վրա։  
  • Մշակվել և իրագործվել է Հայաստանում «Խոհարարական մրցույթ» միջոցառման մոդելը՝ ապահովելով դրա հետագա ներդրումը (multiply) Վրաստանում։ 
  • Ստեղծվել է «ԴպրոցՏնտեսություն» ցանցը Հայաստանում։
  • Կազմակերպվել են բազմաթիվ աշխատաժողովներ, կլոր սեղան-քննարկումներ/հանդիպումներ։
  • Հրապարակվել են հոդվածներ տեղական ԶԼՄ-ներում և սոցիալական ցանցերում, ինչպես նաև տպագրվել են տեղեկատվական և գովազդային նյութեր (բրոշյուրներ, ձեռնարկներ)։
  • Մշակվել և տպագրվել են մեթոդական և ուսումնաօժանդակ ուղեցույցեր «Տակառագործություն» և «Դարբնագործություն» մասնագիտությունների վերաբերյալ։
  • Պատրաստվել են «Խոհարարություն» մասնագիտությունը լուսաբանող տեսանյութեր (promotional video materials):
by: Bep 1
2021/03/26

ՄԿՈւ հաստատությունների ուսանողների ու դպրոցների

Ծրագրի այս ուղղության հիմնական նպատակն է խթանել ՄԿՈւ հաստատությունների ուսանողների ու դպրոցների աշակերտների մոտ ձեռնարկատիրական և տեխնիկական մտածելակերպը, ինչպես նաև մասնագիտական կողմնորոշումը՝ տարբեր մասնագիտությունների նկատմամբ, մշակված համապատասխան միջոցառումների իրականացման միջոցով: 

Դրանց իրականացման համար ծրագրի կողմից մշակվել է համապատասխան գործողությունների ծրագիր՝ իր տարբեր և արդյունավետ միջոցառումներով:

Հատկանշական է, որ ծրագրի յուրաքանչյուր ուղղության միջոցառումները շաղկապված են միմյանց հետ և լրացնում են մեկը մյուսին՝ բարձրացնելով դրանց ազդեցության արդյունավետությունը:

 

Միջոցառումներն են.

Կազմակերպվել են հրուշակագործության վարպետաց դասեր աշակերտների և ծնողների համար։

Կազմակերպվել են վարսահարդարման վարպետաց դասեր աշակերտների և ծնողների համար։

Իրականացվել են մասնագիտական կողմնորոշման միջոցառումներ աշակերտների համար Երևանում և ՀՀ մարզերում։ 

Կազմակերպվել է ճանաչողական այց ոլորտային արտադրության ընկերություններ «Զրույց մասնագիտության մասին» միջոցառման շրջանակներում։

Կազմակերպվել է անիմացիոն ֆիլմերի մրցույթ ՄԿՈՒ հաստատությունների ուսանողների և հանրակրթական դպրոցների աշակերտների ներգրավմամբ՝ «Միջին մասնագիտական կրթության կարևորության իմ տեսակետը» թեմայով։

Մշակվել և իրագործվել է «Պատմամշակութային հուշարձանների քարտեզագրում» ծրագիր ՀՀ Վայոց Ձորի մարզում։ 

Կազմակերպվել է հայ և լեհ ուսանողների միջև փորձի փոխանակման միջոցառում Լեհաստանի Սկիերնևիցե քոլեջներից մեկում՝ «Խոհարարություն» և «Գյուղատնտեսություն» մասնագիտություններով: 

Կազմակերպվել է գործնական դասընթաց (մրցույթ) «Զբոսաշրջություն» մասնագիտությունն ուսամնասիրող ուսանողների համար՝ դուալ կրթական ծրագրի սկզբունքների կիրառմամբ։ 

Կազմակերպվել է տակառագործության դասընթաց ՀՀ Վայոց Ձորի մարզում գործող ընկերությունում՝ դուալ կրթական  սկզբունքների կիրառմամբ։

by: Bep 3
2021/03/26

fdsfdsfsdfsdfsdf

sdfsdfsdfdsfsd

by: Bep 0