info@bep.am   (+374) 11528112

 Նորություններ

 Գլխավոր / Նորություններ

ԾՐԱԳՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՀԱՋՈՂՎԱԾ ՓՈՐՁԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ /ՓՈԽԱՆԱԿՈՒՄ

Այս ուղղության նպատակն է. ներկայացնել Ծրագրի շրջանակներում կատարված աշխատանքների արդյունքներն ու ձեռքբերումները՝ տարածելով Հայաստանում տվյալ ծրագրի իրագործման արդյունքում քաղած դասերն ու հաջողված փորձը բոլոր շահագրգիռ կողմերի և շահեկիցների, ինչպես նաև գործընկեր երկրների հետ։

  • Կազմակերպվել են տեղական և միջազգային կոնֆերանսներ՝ ծրագրի շրջանակներում կատարված աշխատանքերի արդյունքների և հաջողված փորձի ներկայացման նպատակով։
  • Ներդրվել է (multiply) Հայաստանում «Աշակերտական/ուսանողական ընկերություն» կրթական մոդելը՝ գերմանական հաջողված փորձի հիման վրա։  
  • Մշակվել և իրագործվել է Հայաստանում «Խոհարարական մրցույթ» միջոցառման մոդելը՝ ապահովելով դրա հետագա ներդրումը (multiply) Վրաստանում։ 
  • Ստեղծվել է «ԴպրոցՏնտեսություն» ցանցը Հայաստանում։
  • Կազմակերպվել են բազմաթիվ աշխատաժողովներ, կլոր սեղան-քննարկումներ/հանդիպումներ։
  • Հրապարակվել են հոդվածներ տեղական ԶԼՄ-ներում և սոցիալական ցանցերում, ինչպես նաև տպագրվել են տեղեկատվական և գովազդային նյութեր (բրոշյուրներ, ձեռնարկներ)։
  • Մշակվել և տպագրվել են մեթոդական և ուսումնաօժանդակ ուղեցույցեր «Տակառագործություն» և «Դարբնագործություն» մասնագիտությունների վերաբերյալ։
  • Պատրաստվել են «Խոհարարություն» մասնագիտությունը լուսաբանող տեսանյութեր (promotional video materials):

Մեկնաբանություններ
Areg Ghazaryan - 2021/04/08

teting comment part

Պատասխանել
Թողնել մեկնաբանություն